HELFO

Støtte til tannbehandling

HELFO, det statlige selskapet for helserefusjon, tilbyr støtte til tannbehandling i henhold til fastsatte takster. Det er viktig å være klar over at kostnadene for tannbehandling ofte overstiger de takstene som er satt av HELFO, noe som resulterer i at det vil være et egenandel man må betale selv. 

Hvem får støtte?

For deg som er 21-22 år

I Norge er det et krav om at unge voksne under 18 år skal få gratis tannbehandling. De neste to årene etter at man har fylt 18, kan man få 75% rabatt ved å gå til en offentlig tannklinikk. Etter dette må man som regel dekke kostnadene for tannbehandling selv. Men det finnes unntak for visse forhold og diagnoser som gir rett til støtte fra folketrygden.

Hvis du er usikker på om du oppfyller kravene for støtte, kan du spørre din tannlege. Tannlegen vil vurdere om vilkårene for støtte er oppfylt, og det kan være nødvendig med dokumentasjon fra lege eller annen relevant spesialist for å få refusjon.

Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner og lignende.

21-26-åringer

Unge voksne i aldersgruppen 21-26 år kan fra 1. januar 2023 se frem til et utvidet tannhelsetilbud fra fylkeskommunen.

Dette tilbudet innebærer at du vil betale kun halvparten av fylkeskommunens takster for tannbehandling. Dersom du har rett til tannbehandling med støtte fra folketrygden, vil vi fremme kravet om refusjon til Helfo. Når refusjonen er trukket fra, vil det bli gitt ytterligere 50% reduksjon i egenbetalingen.

For deg med medisinske tilstander som gir støtte

Alle tannlegene hos oss har direkte oppgjør med HELFO. Pas som har krav på refusjon betaler kun egenandel. Helfo kan dekke en del av din tannbehandling ved ulike tilstander som kan forårsake store tannskader.

Følgende tilstander kan gi krav om refusjon:

1) Sjelden medisinsk tilstand
2) Leppe-kjeve-ganespalte
3) Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4) Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5) Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6) Periodontitt
7) Tannutviklingsforstyrrelser
8) Bittanomalier
9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10) Hyposalivasjon
11) Allergiske reaksjoner mot tannerstatningsmaterialer
12) Tannskade ved godkjent yrkesskade
13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkessakde
14) Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykson eller varig nedsatt funksjonsevne
15) Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Regelverket vi må forholde oss til er omfattende og i enkelte tilfeller vanskelig å tolke. Men, tannlegene hos oss har gått flere kurs i regi av Den norske tannlegeforeningen og NAV/HELFO. Vi har brukt store ressurser på å lære oss trygdereglene og anvendelse av dem.

Ved tanntilstander med rett til støtte fra HELFO, har vi direkteoppgjørsavtale. Dette innebærer at du som pasient kun betaler din egenandel hos oss. Vi tar oss dessuten av papirarbeidet og søknadsprosessen for deg, slik at du slipper dette.

Kontakt oss

Har du spørsmål om HELFO refusjon?

Kontakt oss via skjemaet på denne siden, telefon eller e-postadresse så vil vår sekretær svare deg snarlig for avtale av time eller besvare dine spørsmål om du har det.

Skjema for å komme i kontakt med oss